SAP Projektchefer og SAP Senior Projektledere


Ballerup

Du skal være projektleder eller projektchef  for store SAP projekter, som skal leveres til vores eksterne kunder. Du skal have lyst og evner til at styre SAP projekter både metodisk - men også dynamisk, når der er brug for dette - fra en kontrakt er vundet til alle leverancer er leveret og overleveret sikkert til kundens forretning, vedligeholdelse og drift.

KMD er en af Danmarks største og mest succesfulde IT-virksomheder med fokus på projektledelse som disciplin. I kompetencecenteret for projektledelse vil du indgå som Senior projektleder eller projektchef sammen med mere end 100 meget kompetente kolleger, der er med til at løfte porteføljen af større it-projekter til vore eksterne kunder.

Du skal sætte rammerne, sikre leverancen, og skabe værdi

 • Etablere og lede et projekt, der indenfor kontraktens rammer omsætter kundernes forretningsmål til implementeringen af den helt rigtige SAP løsning med lang levetid.
 • Lede og motivere en projektorganisation bestående af deltagere fra både kunden, KMD og eksterne partnere – herunder deltagere og leveranceteams fra vores indiske offshore partner.
 • Etablere, vedligeholde, styre efter, rapportere på og følge op på leveranceplaner, tidsplaner og budgetter - som oftest ved at organisere en supporterende PMO funktion til at varetage det administrative fundament for at være i kontrol med projektet.
 • Ændringshåndtering, kvalitetsstyring og risikostyring – og de migrerende handlinger, der følger med disse discipliner.

Stærk kommunikator, der kan håndtere mange bolde i luften
Du bliver ansat på baggrund af det, du kan og den, du er. Vi har høje ambitioner om at gøre en forskel – og så har vi højt til loftet i form af frihed under ansvar, fleksibilitet og plads til forskellighed.

For at få succes i rollen som Senior projektleder/projektchef skal du:

 • Være god til at varetage kommunikation med kunden, projektteamet og interne KMD leverandører – og sikre en på samme tid professionel og samarbejdsorienteret relation til kunden 
 • Kunne arbejde systematiske med leverancer og dokumentation 
 • Brænde for at levere standardiserede SAP løsninger til aftalt kvalitet, tid og kvalitet 
 • Til enhver tid have overblikket over projektet, følge op og sikre fremdriften samt have styr på økonomien 
 • Agere proaktivt og foretage aktiv risikostyring

Desuden skal du:

 • Sikre forankring og involvering af relevante interessenter i projektet samt generelt skabe synlighed og transparens i projektet
 • Rapportere til såvel eksterne som interne styregrupper 
 • Udarbejde masterplaner, leveranceaftaler og lignende styringsdokumenter samt sikre overholdelse af vores standarder og it-governance 
 • Indgå aftaler med underleverandører og samarbejdspartnere

Styr på værktøjskassen og mestrer ledelsesopgaven: 

 • Du har som minimum 5 års erfaring fra store gennemførte SAP projekter med anvendelse af ASAP og Prince2 som metodegrundlag, Solution Manager som værktøjsgrundlag og med et bredt spænd af SAP komponenter, moduler og teknologier som løsningsgrundlag
 • Du har en højere videregående uddannelse suppleret med projektledelsescertificering f.eks. IPMA eller PRINCE2
 • Du mestrer ledelsesopgaven i projektet, og formår at sætte retning, lede teamet og styregruppen samt sikre fremdrift 
 • Du formår at bygge bro mellem forretning og it samt fungere i politiske miljøer
 • Beherske dansk og engelsk i skrift og tale

Som person er du:

 • Robust og har gennemslagskraft. Du er vellidt og respektereret for både din faglighed og din personlighed
 • Forretningsorienteret med gode kommunikative egenskaber, og kan begå dig på alle niveauer i organisationen, både i KMD og hos kunder 
 • Har overblik og overskud til at organisere, lede og facilitere såvel projektdeltagerne som de eksterne interessenter til at nå målet 
 • Selvkørende, engageret og målrettet samt rollemodel i forhold til dit team og kolleger

Hvad kan KMD tilbyde dig
KMD er ledende inden for sit felt, og tilbyder en afvekslende og udfordrende hverdag på en suveræn arbejdsplads i et uformelt og dynamisk miljø. Her er højt til loftet og plads til den enkelte. Du får muligheden for at sætte dit fodaftryk på store og varierende projekter på flere forskellige teknologier.

Vil du vide mere
Ring uforpligtende til Claus Grotrian, Managing Consultant hos Prosapia på 40 60 48 42 eller Jesper Olsen, Senior Research Consultant på 53 87 16 17. Du kan også sende os dit CV på jesper.olsen@prosapia.net og vi vender tilbage asap.