Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT), Hvidovre