You are currently viewing JYSK IT Job Mini-Podcast – et samarbejde mellem JYSK og PROSAPIA

JYSK IT Job Mini-Podcast – et samarbejde mellem JYSK og PROSAPIA

JYSK og PROSAPIA har i samarbejde produceret en Mini Podcast-serie (3 episoder), hvor IT-ledelse og -medarbejdere hos JYSK fortæller om deres tilgang til udvikling af SAP-baserede løsninger hos JYSK samt det at arbejde hos JYSK.

Denne podcast miniserie er tilegnede SAP-specialister og -ledere, som ønsker indblik i JYSKs IT arbejdsmiljø og -kultur, JYSKs digitale platforme, arbejdskultur og medarbejderforhold.

Nogle af de emner, der tages op er:

  • Hvilken rolle spiller SAPs løsninger for JYSKs digitale platforme og JYSKs kraftige vækst?
  • Hvorfor har medarbejdere valgt JYSK? Og hvorfor vælger de typisk at blive?
  • Hvad mener JYSK med, at en stor del af af arbejdstiden anvendes til egenudvikling?
  • Hvad er påtaleret for en medarbejder?
  • Hvordan er arbejdskulturen?

Tak for samarbejdet til Ann Høien Ørsted Christiansen, Thomas Høiberg Jensen, Chris Christoffersen samt Michael Wilhardt og Lasse Wermuth.

#SAP #PROSAPIA #SAPJOB #SAPPODCASTS #JYSK